Pomůcky

V této sekci jsou k dispozici tipy na pomůcky, které děti, žáci a studenti se zrakovým znevýhodněním využívají při své vzdělávací cestě. Najdete zde pomůcky doporučené jak pro předškolní věk, tak školní povinnou docházku, seznámíte se s elektronickými a optickými pomůckami a je zde k nahlédnutí také oblast pomůcek věnována Braillskému písmu. 

 

Odkazy na příslušné webové stránky nepředstavují placenou reklamu a nejsou součástí placené spolupráce. Jedná se o doporučení specializovaných e-shopů nabízející pomůcky pro osoby se zrakovým znevýhodněním, speciálními vzdělávacími potřebami či didaktické pomůcky apod.

Optické kompenzační pomůcky a další IT vybavení

Optické kompenzační pomůcky a další IT vybavení

  • příruční mechanické lupy a polokoule
  • příruční elektronické lupy
  • kamerové elektronické lupy
  • braillský řádek
  • speciální programy

Oblast Braillova písma a taktilního vnímání

Oblast Braillova písma a taktilního vnímání

  • Pichtův stroj
  • Braillská tiskárna
  • Braillský papír
  • rýsovací souprava pro nevidomé
  • předbraillská příprava

Jiné speciálně pedagogické a didaktické pomůcky

Jiné speciálně pedagogické a didaktické pomůcky

×