Pomůcky

V této sekci jsou k dispozici tipy na pomůcky, které děti, žáci a studenti se zrakovým znevýhodněním využívají při své vzdělávací cestě. Najdete zde pomůcky doporučené jak pro předškolní věk, tak školní povinnou docházku, seznámíte se s elektronickými a optickými pomůckami a je zde k nahlédnutí také oblast pomůcek věnována Braillskému písmu. 

 

Odkazy na příslušné webové stránky nepředstavují placenou reklamu a nejsou součástí placené spolupráce. Jedná se o doporučení specializovaných e-shopů nabízející pomůcky pro osoby se zrakovým znevýhodněním, speciálními vzdělávacími potřebami či didaktické pomůcky apod.

Jiné speciálně pedagogické a didaktické pomůcky

Jiné speciálně pedagogické a didaktické pomůcky

×