Základní škola speciální

Individuální přístup s ohledem na schopnosti a možnosti každého žáka

Naše základní škola speciální poskytuje vzdělávání žákům s těžkými formami zdravotního postižení. Do školy jsou především přijímáni žáci s kombinací zrakového a mentálního postižení, popřípadě i s dalšími vadami (somatickým postižením, autismem apod.).

Třídní schůzky, hovorové hodiny

Listopad 2021 (Individuálně po dohodě s rodiči)
16. 11. 2021 – 20. 11. 2021
Leden 2022 (Individuálně po dohodě s rodiči)
12. 1. 2022 – 18. 1. 2022
Duben 2022 (Individuálně po dohodě s rodiči)
19. 4. 2022 – 23. 4. 2022
Červen 2022 (Individuálně po dohodě s rodiči)
21. 6. 2022 – 25. 6. 2022

Ozvěte se nám

Mgr. Dagmar Pelikánová

×