Benefiční akce "NaViděnou"

V sobotu 23. září se v Rakvicích uskutečnila benefiční akce "NaViděnou". Počasí nám přálo a tak si mohli návštěvníci vyzkoušet například chůzi s bílou holí, psaní na Pichtově psacím stroji, zahrát si showdown, goalball, zajezdit si na tandemovém kole nebo si s pomocí speciálních brýlí vyzkoušet, jak vidí lidé s těžkým zrakovým postižením. K tomu všemu nám hráli a zpívali žáci ZŠS a jejich skupina V rytmu, dechová hudba Kosárek, cimbálová muzika Osminka a další. Návštěvníci si mohli koupit výrobky žáků a přátel ZŠS, vystavené obrazy a také něco dobrého k jídlu a pití. Celou akci provázela velmi příjemná a přátelská atmosféra.

Fotografie najdete na tomto odkazu: https://www.rajce.idnes.cz/tozvladnem/album/navidenou-23-9-2023

Konečný výtěžek z akce je opravdu krásný, a to 34 011 Kč. Celý výtěžek bude využit na nákup pomůcek pro žáky ZŠS.

Naši přátelé z kulturní komise Rakvice nás 12. října navštívili a předali nám symbolický šek. S velkým zájmem si také prohlédli prostory ZŠS. Bylo to velmi příjemně strávené odpoledne.

Děkujeme všem, kteří se jakkoliv podíleli na organizaci celé akce a těšíme se na další spolupráci:)

×