Dílny v Technickém muzeu Brno

Dne 20. prosince byli žáci 6. A, 7. A a 9. A na tvořivých dílnách – Tavíme a odléváme v Technickém muzeu. Pracovníci muzea pro nás připravili nízkotavitelné kovy, ze kterých jsme si udělali odlitky do forem dle vlastního výběru. Vychladlý kov jsme si poté opracovali a odnesli domů.

×