Vrácení přeplatku stravného

Pro děti, žáky a studenty končící ve školním roce 2020/2021 docházku:

vyplněnou žádost o bezhotovostní vrácení přeplatku za stravu zašlete na e-mail: blatna@sss-ou.cz nebo odevzdejte v kanceláři sekretariátu.

V případě větších přeplatků za stravu u ostatních dětí, žáků a studentů: možné požádat na přiloženém formuláři o bezhotovostní vrácení přeplatku na účet. V ostatních případech částky zůstávají na kontě strávníka  a automaticky jsou převedeny na další školní rok.

Zatím nebyly vloženy žádné dokumenty.
×