Losování žáků do první třídy

Vzhledem k tomu, že se během zápisu do prvních tříd přihlásilo více uchazečů pro třídy se závažnými vadami řeči, s LMR a s postižením více vadami, než je kapacita daných tříd a protože se více uchazečů umístilo podle kritérií 2-6 na stejném pořadí, vyhlašuje škola losování pořadí.

Losování proběhne 2. 5. 2024 ve 12:30. Losování provede člen školské rady za přítomnosti ředitelky školy a její zástupkyně. Pořadí přijatých uchazečů bude zveřejněno 7. 5. 2024 na webových stránkách školy a na vrátnici školy v písemné podobě.

×