Ohlédnutí za rokem v arteterapii

Hodiny "arte" probíhaly každé úterní odpoledne se žáky 5. ročníků ZŠ. Jedná se o nepovinný předmět pro zájemce z vyšších ročníků. Pracujeme formou skupinové arteterapie, kdy je každý žák veden ke svobodnému výtvarnému projevu. Hodiny vede Mgr. Gabriela Motejzíková.

×