Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení

V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelka Střední školy, základní školy a mateřské školy pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2 vyhlašuje čtvrté kolo přijímacího řízení pro přijetí do prvního ročníku oboru vzdělání pro školní rok 2021/2022

Seznam oborů

  • 63-41-M/02 Obchodní akademie, denní forma vzdělávání,
  • 75-41-M/01 Sociální činnost, denní forma vzdělávání
  • 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér, denní forma vzdělávání,
  • 75-41-E/01 Pečovatelské služby, denní forma vzdělávání.
×