Výsledky 2. kola přijímacího řízení na SŠ

Zveřejňujeme výsledky 2. kola přijímacího řízení na střední školu pro maturitní a učební obory pro školní rok 2021/2022. Čtěte dále.

Rozhodnutí o přijetí bude nachystáno k vyzvednutí na sekretariátě školy u paní Blatné ve dnech 22.6.2021 – 7.7.2021 od 8.00 do 14.00. Za nezletilé žáky přebírá rozhodnutí zákonný zástupce. Při příležitosti vyzvednutí rozhodnutí o přijetí prosím odevzdejte zápisový lístek. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.

Po zveřejnění výsledků dne 21.6.2021 o přijetí musíte svůj úmysl vzdělávat se na naší škole doložit odevzdáním zápisového lístku. Odevzdání musí provést zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka a to nejpozději do 7.7.2021. Zápisový lístek se odevzdává na sekretariátě školy u paní Romany Blatné.

×