Nástup na internát ve školním roce 2021/2022

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2, dále jen škola, zahrnuje také internát a školní jídelnu, a to přímo v areálu školy. Pro žáky je tak zajištěno ubytování a celodenní stravování. Součástí ubytování je výchovně vzdělávací činnost, která vede k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností a aktivit. Internát je zařazen do první kategorie, má dobré zázemí i pro studium. Celodenní stravování je zajištěno v jídelně s vlastní kuchyní.

Zatím nebyly vloženy žádné dokumenty.
×