Školní připravenost

 

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE - diagnostika školní připravenosti
 

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

 

přichází období zápisu do ZŠ, který se v tomto roce týká též Vašeho dítěte.  V rámci nastavení odpovídající podpory při zařazení dítěte se zrakovým znevýhodněním do základní školy nebo při odkladu školní docházky je zapotřebí v SPC pro zrakově postižené realizovat diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb. Součástí této diagnostiky je též psychologické vyšetření a speciálně pedagogické vyšetření, které pro Vás v SPC pro ZP můžeme realizovat.

 

V následujícím období (měsíce leden, únor, březen) kontaktujte svého poradenského pracovníka ohledně domluvy termínu vyšetření. Vyšetření budou probíhat od konce měsíce ledna 2022 v prostorách SPC. O výsledcích a následném vypracování příslušných dokumentů Vás budou pracovníci SPC informovat telefonicky či v rámci osobní konzultace. V den vyšetření s sebou přineste aktuální zprávu od očního lékaře, případně jiné odborné zprávy.

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

 

Předem děkujeme za Vaši spolupráci.

 

SPC pro zrakově postižené

 

 
Podmínky školní připravenost

Zatím nebyly vloženy žádné dokumenty.
×