Workshop na téma sexualita

Dne 3. 11. 2022 se pro vybrané třídy osmých a devátých ročníků uskutečnil preventivní program s názvem Intimita a bezpečné sexuální chování realizovaný Společností Podané ruce o.p.s. Lekce byla založená na citlivé a otevřené komunikaci s cílem uvědomění si hranic vlastní intimity a respektování intimity ostatních. Žáci si ujasnili důležitost souhlasu a upevnili si povědomí o pozitivní sexualitě a zdravém a bezpečném sexu. Lektorky vedly aktivitu hravou formou, žáci se spontánně zapojovali a v bezpečném prostředí získali odpovědi na všechny své otázky.

×