Ohlédnutí za proběhlými akcemi

K příležitosti mezinárodního dne nevidomých se naše SPC a žáci školy stejně jako v předchozích ročnících zúčastnilo akce, kterou pořádalo město Brno ve spolupráci s dalšími organizacemi poskytující své služby osobám se zrakovým znevýhodněním. V rámci této akce jsme měli možnost představit činnosti našeho SPC, zejména pak poskytnout širší veřejnosti informace o zrakovém znevýhodnění spolu s praktickou ukázkou různých pomůcek. Návštěvníci našeho stánku měli možnost vyzkoušet si simulátor zrakových vad, rozšířit své poznatky o možnostech rozvoje zrakových funkcí díky pomůckám a didaktickým hrám či poznat specifika předbraillské přípravy a výuky Braillova písma. 

 

V prvním prosincovém týdnu (2.12.) jsme pak uspořádali akci zaměřenou na kompenzační pomůcky pro osoby se zrakovým znevýhodněním. Akce byla cílena na oblast optických a dalších asistivních technologií. Součástí programu byly prezentace jednotlivých firem - Adaptech, Numex, Spektra a Unioptik. Zejména pak praktické ukázky a možnost si dané pomůcky vyzkoušet bylo účastníky akce nejvíce oceňované. Do programu byly zařazeny také přednášky související s ozvučením chytrého mobilu či podpůrnými opatřeními ve spojitosti s dětmi a žáky se zrakovým znevýhodněním. Akcí se podařilo oslovit široké spektrum osob, kdy se zúčastnili pedagogové (současní i budoucí) našich klientů, dále pak speciální pedagogové a asistenti pedagoga, výchovní poradci, rodiče, klienti SPC a žáci naší školy, zástupci Masarykovy univerzity a studenti speciální pedagogiky, poradenští pracovníci školských poradenských zařízeních, zástupci Rané péče. 

 

Celý tým SPC by chtěl poděkovat účastníkům obou akcí za účast a zejména za projevený aktivní zájem o možnostech podpory ve vzdělávání a životě dětí a žáků se zrakovým znevýhodněním. 

 

×