Vyšetření zraku přístrojem Plusoptix

Dne 16. ledna 2023 se v mateřské škole a v základní škole speciální uskutečnilo vyšetření zraku dětí a žáků přístrojem Plusoptix.

Velké poděkování patří paní Mgr. Andree Košťálové, která v rámci těchto preventivních vyšetření spolupracuje s naší školou.

×