Informace pro uchazeče o studium na SŠ.

Možnost nahlížení do spisu - učební obory. 

Dne 27.04.2023 od 10:00 – 12:00 je umožněno účastníkům řízení a jejich zástupcům nahlížet dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Do spisu je možné nahlédnout ve výše uvedeném čase, na sekretariátě školy u paní Romany Blatné.

Možnost nahlížení do spisu - maturitní obory.

Dne 2.5.2023 od 10:00 – 12:00 je umožněno účastníkům řízení a jejich zástupcům nahlížet dle     § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Do spisu je možné nahlédnout ve výše uvedeném čase, na sekretariátě školy u paní Romany Blatné.

×