Volby do školské rady

Oznamujeme, že dne 22. 5. – 24. 5. 2023 (pondělí - středa) se budou konat volby do Školské rady.  

Podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, jsme zorganizovali doplňovací volby vzhledem k situaci, že již zvolená zletilá žákyně přestala být žákem školy a tudíž i členem školské rady před skončením funkčního období z důvodů stanovených v odstavci 9 písm. f) výše uvedeného školského zákona.

 

Datum konání voleb: 
22. 5. – 24. 5. 2023

Čas konání voleb: 
během dní 22. 5. – 24. 5. 2023

Místo konání voleb:
vrátnice ZŠ a vrátnice SŠ, kde budou připravené volební lístky i volební urna

 Seznam kandidátů:

  •  Adéla Mušálková – na střední škole studuje obor Sociální činnost.
  • Jáchym Varecha – na střední škole studuje obor Sociální činnost.

Volby proběhnou jednokolovým systémem. 

Ředitelka školy stanovila tříčlenný přípravný výbor a zároveň volební komisi na volbu do ŠKOLSKÉ RADY a jmenovala jejího předsedu.

Předseda:
RNDr. Dana Švihálková

Členové:
Mgr. Viktor Zálešák
Mgr. Dagmar Pelikánová

Ke stažení ve formátu PDF:
Volby-do-skolske-rady-2023.pdf
Volby-do-skolske-rady-2023-pripravny-vybor.pdf

×