Pozvánka na akci "Kafe trochu jinak"

Dovolujeme si Vás pozvat na osvětovou akci "Kafe trochu jinak".

Cílem akce je odbourat bariéry mezi zrakově znevýhodněnými lidmi a běžnou populací a obohatit tak své zkušenosti v přirozeném prostředí. V kavárně bude vyhrazený prostor se stolečky, ke kterým se vždy posadí jeden nevidomý respondent a příchozí hosté budou v přirozeném prostředí kavárny mít možnost si s ním pohovořit o jeho životě.

Kdy: 14.06.2023 od 15:00 hodin

Kde: Bon Bon café, Náměstí Míru 374/2, Brno

Tuto osvětovou akci připravili - oblastní odbočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Brno-sever, oblastní odbočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Brno-střed ve spolupráci s Odborem zdraví Magistrátu města Brna.

Záštitu nad akcí převzal člen Rady města Brna RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.

×