Úřední dny na sekretariátě o prázdninách

Červenec
Pondělí 3. 7., 10. 7., 31. 7.
Středa 12.7.
Vždy od 8.00 – 12.00 hodin.   

 

Srpen
Pondělí 14. 8.
Středa 2. 8., 16.8.

Vždy od 8.00 – 12.00 hodin.


V týdnech od 21. 8. do 1. 9. se budou na sekretariátě vydávat základní čipové karty.
Denně vždy od 8.00 – 11.30 hodin a od 12.00 – 14.30 hodin.

×