Setkání pro pedagogy budoucích prvňáčku v SPC

V úterý 13. 6. 2023 se v odpoledních hodinách uskutečnilo společné setkání pro budoucí pedagogy našich klientů SPC, kteří od září zahájí povinnou školní docházku. 

V rámci setkání byl pedagogům představen úvod do oblasti vzdělávání dětí a žáků se zrakovým znevýhodněním, následně byly vysvětleny jednotlivé oblasti podpůrných opatření a jakým způsobem různá zraková znevýhodnění mohou ovlivnit vyučovací proces. V další části jsme se pak zabývali ukázkou jednotlivých školních pomůcek - speciálně pedagogických a kompenzačních a jejich využití při psaní, čtení a v jednotlivých vyučovacích předmětech. 

Závěr setkání pak patřil společné diskuzi. 

 

Za celý tým SPC bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným pedagogickým pracovníkům za podnětné a inspirující setkání. 

×