Sázíme na individuální přístup a rodinné prostředí.

Jsme škola pro děti se zdravotním znevýhodněním a specifickými potřebami

Jsme střední, základní a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné. Poskytujeme vzdělání dětem a žákům s mentálním, tělesným, zrakovým a sluchovým postižením, závažnými vadami řeči a vývojovými poruchami učení a chování. Našimi studenty jsou i děti se souběžným postižením více vadami a autismem.

Úřední hodiny o letních prázdninách

Vyzvednout si vysvědčení je možné u paní Romany Blatné (asistentky ředitelky školy) v úředních hodinách:

ČEREVENEC

  • 11. 7. 2022 (pondělí)  8.00 h - 12.00 hod.
  • 13. 7. 2022 (středa)  8.00 h - 12.00 hod.
  • 27. 7. 2022 (pondělí)  8.00 h - 12.00 hod.

SRPEN 

  • 1. 8.2022 (pondělí)  8.00 - 12.00 hod.
  • 15. 8. (pondělí)  8.00 - 12.00 hod.
  • 17. 8.2022 (středa)  8.00 - 12.00 hod.
  • 22. 8. (pondělí) 8.00 - 14.00 hod.
  • 24. 8. (středa) 8.00 - 14.00 hod.
  • 29. 8. 2022 (pondělí) 8.00 - 14.00 hod.
  • 31. 8. 2022 (středa) 8.00 - 14.00 hod.

 

Prodej čipů novým dětem a žákům: 22. 8. – 31.8.2022

×