Sázíme na individuální přístup a rodinné prostředí.

Jsme škola pro děti se zdravotním znevýhodněním a specifickými potřebami

Jsme střední, základní a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné. Poskytujeme vzdělání dětem a žákům s mentálním, tělesným, zrakovým a sluchovým postižením, závažnými vadami řeči a vývojovými poruchami učení a chování. Našimi studenty jsou i děti se souběžným postižením více vadami a autismem.

Aktuality

Úřední hodiny o letních prázdninách

Červenec 2023

  • 03.07. (pondělí): 8.00 – 12.00 hodin
  • 10.07. (pondělí): 8.00 – 12.00 hodin
  • 12.07. (středa): 8.00 – 12.00 hodin  
  • 31.07. (pondělí): 8.00 – 12.00 hodin  

 

Srpen 2023

  • 14.08. (pondělí): 8.00 – 12.00 hodin
  • 02.08. (středa): 8.00 – 12.00 hodin
  • 16.08. (středa): 8.00 – 12.00 hodin


V týdnech od 21. 8. do 1. 9. se budou na sekretariátě vydávat základní čipové karty.
Denně vždy od 8.00 – 11.30 hodin a od 12.00 – 14.30 hodin.

×