Bezplatné kurzy

Vážení studenti, ale i pedagogové,

rád bych seznámil širokou veřejnost, ale především zrakově postižené s možností bezplatných kurzů, které mají za cíl přiblížit lidem využívání kompenzačních pomůcek v běžném životě. Budeme pracovat s chytrými mobilními telefony, ale i ozvučenými PC. Na kurzech se naučíte řešit situace, ve kterých se můžete snadno ocitnout. Jedná se např. o práci s emaily, vyhledávání informací na internetu, nefunkční hlasový výstup, řešení korespondence, práce s textem, instalování aplikací, používání internetového bankovnictví apod. Náplň jednotlivých kurzů záleží vždy na znalostech samotných účastníků. Pokud neoplýváte žádnými znalostmi v oblasti informačních technologií pro zrakově postižené, rád vás seznámím i s úplnými základy ovládání jednotlivých zařízení.

Pedagogům nabízím speciální kurz, v rámci kterého se naučí pracovat s informačními technologiemi stejně, jako zrakově postižení lidé. Na základě získaných znalostí budou schopni efektivněji pracovat se zrakově postiženými v hodinách výpočetní techniky.

Kurzy budou pořádány na území města Brna v odpoledních hodinách. Zázemí budeme mít v Industře, což je organizace, zabývající se různým druhem aktivit pro širokou veřejnost. Podrobnější informace se dovíte v čas.

Momentálně hledám zájemce z řad studentů, ale klidně i pedagogů, kteří mají zájem se kurzů účastnit.

Kurzy budou zahájeny v okamžiku, kdy se objeví min. 4 zájemci.

 

V případě zájmu mě kontaktujte na:

+420 731 244 753

info@itgieb.cz

Těším se na společnou práci.
Karel Giebisch

 

×