Lezecké zážitky s Kofolou

Rádi bychom Vás informovali o možnosti účastnit se kurzů lezení pro nevidomé.

Společnost Kofola každoročně podporuje netradiční aktivity lidí s handicapem. Letos v letních měsících na šesti prestižních hudebních festivalech návštěvníci zdolávali poslepu lezeckou stěnu a za každého úspěšného lezce darovala Kofola 50 Kč na svůj projekt podporující Školy lezení pro nevidomé z různých míst ČR. Ale pozor – kurzy pro začátečníky i pokročilé budou zdarma probíhat tam, kde bude zřejmý zájem ze strany nevidomých.
Co tedy můžete pro tuto netradiční a dobrou věc udělat Vy?

Můžete se zamyslet nad níže uvedenými důvody a rozhodnout se, zda se máte zájem zapojit.
Pokud máte možnost informovat jiné nevidomé, můžete je přizvat a domluvit se na společné akci.

Pokud organizujete akce nevidomých nebo k tomu máte příležitost, můžete se stát kontaktní osobou za Vaše okolí (město, organizaci apod.)
Jestliže tedy máte zájem o účast v kurzech lezení, ať už jako jednotlivec či skupina nebo organizace, spojte se s paní Mgr. Marcelou Rakovičovou mrakovicova@atlas.cz ze společnosti Lezecká stěna Praha, s.r.o., která zaštiťuje akci za lezecká centra.
Zájemci o lezení v Praze, ozvěte se paní Mgr. Marii Matějů, která zajišťuje za sdružení Okamžik spolupráci se společností Kofola m.mateju@okamzik.cz. Na tuto adresu se můžete obrátit s  dalšími dotazy a podněty.


Pět důvodů, proč si vyzkoušet lezení na umělé stěně

  1. Překonám sám (sama) sebe, dokážu něco, co jsem od sebe ani neočekával (neočekávala).
  2. Pocvičím se v soustředění, koordinaci pohybu, prostorové představivosti, tedy v užitečných dovednostech pro bezpečnost nevidomých kdykoliv a kdekoliv.
  3. Užiju si při lezení spolupráci s lektorem.
  4. Prožiju příjemný čas s vidícím kamarádem, asistentem nebo s kýmkoliv, kdo mě bude doprovázet do lezeckého centra na akci a v jejím průběhu.
  5. Zažiju něco neobvyklého, co si s potěšením zkouší mnoho vidících a málo nevidomých lidí.

Co dodat? Když se dohodnete s pořadateli, může být ve Vašem okolí vybráno lezecké centrum, kde můžete s přáteli a vidícími asistenty zdarma zažít sérii příjemných zážitků v kurzech lezení. Nechte si zařídit lezení i ve Vašem městě nebo okolí!

Mgr. Marie Matějů
Okamžik- sdružení pro podporu nejen nevidomých
www.okamzik.cz

 

Popis kurzů

Úvodní dvouhodinová lekce

Během úvodní lekce se všichni účastníci seznámí s prostorem lezecké stěny BigWall. Pod vedením kvalifikovaných instruktorů proběhne výklad o lezeckých disciplínách, bezpečnostních pravidlech, lezeckém vybavení a pomůckách. Všichni účastníci dále budou mít možnost si lezení vyzkoušet. Lezení bude probíhat v kolmých nebo mírně ukloněných profilech a všichni lezci budou jištění shora.

Kurzy lezení

Ucelený kurz lezení bude celkem zahrnovat 5 dvouhodinových lekcí. Jeden instruktor se bude věnovat dvěma osobám, tedy přihlášenému lezci a jeho asistentovi. Během tohoto kurzu si účastníci osvojí nezbytné zásady bezpečného pohybu po lezeckých stěnách. Asistenti se naučí lezce spolehlivě jistit. Všichni účastníci kurzu se budou věnovat lezení v převážně kolmých a mírně ukloněných stěnách, obtížnost lezeckých cest bude plně přizpůsobena schopnostem účastníků kurzu. U těch, kteří již lezení zkusili, nebo jej provozují, bude obtížnost lezených cest přizpůsobena jejich individuálním dosavadním zkušenostem.

Lezení ve skalách

Zdatní absolventi základního kurzu lezení nebo již pokročilí lezci budou mít možnost se zúčastnit celodenního kurzu lezení ve skalách. Během tohoto kurzu se každému lezci bude věnovat jeden instruktor. Lezci se seznámí s vybavením potřebným pro lezení ve skalách a jeho používáním a získají další nezbytné znalosti pro bezpečné lezení ve skalách. Cílem tohoto kurzu je na základě vlastní zkušenosti seznámit lezce s odlišnostmi lezení ve skalách oproti lezení na umělých stěnách.

×