Nevidím! Mluv se mnou!

Znalost jazyků překonává bariéry

Naše škola získala projekt v rámci globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v Jihomoravském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu – CZ.1.07/1.2.09/03.0004 – Nevidím! Mluv se mnou! Znalost jazyků překonává bariéry.

Projekt byl zahájen  28.1.2011 a ukončen 30.6.2012.

  • V rámci projektu budou pořízeny kompenzační pomůcky na bázi ICT pro výuku cizích jazyků - přenosné digitální čtecí přístroje s hlasovým výstupem pro nevidomé žáky, přenosné digitální zvětšovací lupy pro slabozraké žáky, mobilní multimediální pracoviště pro učitele, mobilní interaktivní tabule, apod.
  • Zařízení budou sloužit ke zlepšování organizačních forem výuky cizích jazyků a vyučovacích metod podporujících individuální vzdělávání studentů včetně e-learningu, s důrazem na mobilitu a variabilitu.
  • Budou vytvořeny studijní materiály pro výuku cizích jazyků v braillově písmu a interaktivní studijní materiály . Konkrétně pro jazyk -  anglický, německý, ruský a španělský.
  • Pro ověření dosažených jazykových znalostí studentů a podporu multikulturní výchovy budou zrealizovány 2 zahraniční jazykové pobyty studentů na partnerských školách.
  • V rámci zvyšování kompetencí pedagogů budou realizovány kurzy k využívání moderních kompenzačních pomůcek.
  • Jazyková výuka bude v rámci projektu rozšířena o volitelné hodiny s využitím výše zmíněných kompenzačních pomůcek a materiálů.

 

letáček projektu

×