ss
Výsledky přijímacího řízení - Masér sportovní a rekondiční

Výsledky přijímacího řízení obor Masér sportovní a rekondiční 69-41-L/02

 

Nepřijatí uchazeči – registrační číslo:

37

67

69

73

74

 

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.