ss
Výsledky přijímacího řízení - Pečovatelské služby - 2. kolo

Výsledky přijímacího řízení obor Pečovatelské služby 75-41-E/01 – 2. kolo

 

Nepřijatí uchazeči – registrační číslo:

161

 

Rozhodnutí o přijetí bude nachystáno k vyzvednutí na sekretariátě školy u paní Blatné ve dnech 3. 6. 2019 – 5. 6. 2019 od 8.00 do 14.00. Za nezletilé žáky přebírá rozhodnutí zákonný zástupce. Při příležitosti vyzvednutí rozhodnutí o přijetí prosím odevzdejte zápisový lístek. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.

Po zveřejnění výsledků dne 31. 5. 2019 o přijetí musíte svůj úmysl vzdělávat se na naší škole doložit odevzdáním zápisového lístku. Odevzdání musí provést zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka a to nejpozději do 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (tj. do 14. 6. 2019). Zápisový lístek se odevzdává na sekretariátě školy u paní Romany Blatné.