zs
Aktuality
Volby do Školské radyIng. Soňa Šestáková
Vloženo dne 10. 06. 2019 - 12:50h

Dne 5.6.2019 na naší škole proběhnou volby do Školské rady, protože stávající funkční období končí.

 

Kdo by měl zájem kandidovat z řad rodičů, sdělte prosím informaci třídnímu učiteli svého dítěte.

Činnost Školské rady:

  • Zasedá minimálně 2x za rok
  • Vyjadřuje se k návrhům ŠVP
  • Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • Schvaluje školní řády
  • Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka
  • Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • Projednává návrh rozpočtu PO na další rok
  • Vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • Projednává inspekční zprávy ČŠI
  • Podává podněty a oznámení řediteli školy či zřizovateli