Organizace závěrečných zkoušek TV2

ORGANIZACE PÍSEMNÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 2018/2019 dne 3. 6. 2019

 

Třída: TV2

Obor : Textilní a oděvní výroba

 

Zahájení: 7,55 hod

8,00 hod. Písemná práce (ukončení 12,00 hod.)

 

Místo konání: Učebna č. 216B (TV1+TV2)

 

Předseda: Mgr. et Mgr. Jiří Homola

Místopředsedkyně: Ing. Dana Šindelářová

Třídní učitelka: Ing. Eva Štefková

Odborník z praxe: Ing. Svatopluk Staněk

 

Zadá: Ing. Eva Štefková

Dozor: Mgr. Magda Hanzlíčková,

Asistentky: Ing. Eva Štefková, Mgr. Jitka Röhrichová, PhDr. Taťána Rašková, CSc.

 

 

Žáci:

Majer Dominik

Chmelík Vítek

Šarközyová Lucia

 

Štěpánka Hofírková – asistentka PhDr. Taťána Rašková, CSc. místnost 206

Dominik Hájek – asistentka Mgr. Jitka Röhrichová místnost 216A

Kateřina Střípková – asistentka Ing. Eva Štefková místnost č. 217 (učebna VYT)

 


ORGANIZACE PRAKTICKÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

2018/2019 dne 4. 6. a 5. 6. 2019

 

Třída : TV2

Obor : Textilní a oděvní výroba

Místo konání: Učebna 216A - Tkalcovská dílna

 

Předseda: Mgr. et Mgr. Jiří Homola

Místopředsedkyně: Ing. Dana Šindelářová

Třídní učitelka: Ing. Eva Štefková

Odborník z praxe: Ing. Svatopluk Staněk

 

 

Zkoušející: Ing. Eva Štefková

Přísedící: Ing. Kateřina Jará

Asistentky: Mgr. Hanzlíčková

 

Časový harmonogram 4. 6. 2019

 

7,55 Zahájení

8,00 – 15,00 Praktická zkouška

 

Časový harmonogram 5. 6. 2019

 

7,55 Zahájení

8,00 – 14,00 Praktická zkouška, vyhlášení výsledků

 

Žáci:

Štěpánka Hofírková

Dominik Hájek

Dominik Majer

Lucia Šarközyová

Kateřina Střípková

Chmelík Vítek

 


ORGANIZACE ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

2018/2019 dne 13. 6. 2019

 

Třída: TV2

Obor: Textilní a oděvní výroba

Místo konání: Učebna č. 216B (TV1+TV2)

 

Předseda: Mgr. et Mgr. Jiří Homola

Místopředsedkyně: Ing. Dana Šindelářová

Třídní učitelka: Ing. Eva Štefková

Odborník z praxe: Ing. Svatopluk Staněk

 

Zkoušející: Ing. Eva Štefková

Přísedící: Ing. Kateřina Jará

Asistentka: Mgr. Magda Hanzlíčková

 

Časový harmonogram:

 

7,55 Zahájení

 

Příprava a zkoušení žáků:

8,00 – 8,30 příprava - 8,45 Štěpánka Hofírková o 100%

8,30 – 9,00 příprava - 9,15 Dominik Majer o 100%

9,00 – 9,30 příprava - 9,45 Dominik Hájek o 100%

9,30 – 10,00 příprava - 10,15 Chmelík Vítek o 100%

10,00 – 10,30 příprava – 10,45 Lucia Šarközyová o 100%

10,30 – 11,00 příprava 11,15 Kateřina Střípková o 100%

 

U ústní části JZZ jsou časy přípravy žáků následné:

  • neprodloužen čas 15 minut
  • o 25%-50 % prodloužen čas 20 minut
  • o 75% prodloužen čas 25 minut
  • o 100% prodloužen čas 30 minut

 

11,30h Vyhlášení výsledků

 

Slavnostní předání závěrečných vysvědčení a výučních listů proběhne 13. 6. 2019 v aule ZŠ v 15,00h.